Priser

Bestill opphold

Katteopphold

Pris pr. døgn: 135,-

Vi tar kr.50,- pr dag pr ekstra katt i samme bur

Fugl/ smådyr:

Pris pr. døgn: 70,-