Priser

Bestill opphold

Hundeopphold

Pris per dag: 300,-

Valper under 10 mnd: 350,-

Rabatt per dag for hund nr. 2 fra samme eier i ett bur: 50%

Har du flere enn to hunder ta kontakt med oss for avtale om pris

Bestilt opphold i skolens sommerferie må betales i sin helhet, selv om hunden hentes tidligere.

Katteopphold

Pris pr. døgn: 135,-

Vi tar kr.50,- pr dag pr ekstra katt i samme bur

Fugl/ smådyr:

Pris pr. døgn: 70,-